x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

  • Tel. 36/30/9213-464
  • E-mail:iwonah@ivona.hu

Előírások

§1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.heiro.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym www.heiro.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.heiro.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.heiro.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.heiro.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.heiro.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego empik.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego empik.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.heiro.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 
5. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego empik.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego empik.com z infrastrukturą techniczną Klienta.
 
6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.heiro.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.heiro.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 
§ 2 Rejestracja
 
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.heiro.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko oraz pełne dane firmy, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.heiro.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 
 

§ 3 Czas realizacji zamówień

Zamówienia na produkty realizowane są w terminie do 7 dni (nie dotyczy zamówień na produkty specjalne jak np. tasmy z nadrukiem itp.). Zazwyczaj towar wysyłany jest w dniu potwierdzenia zamówienia lub  dnia następnego.


 
W razie problemów lub pytań kontaktuj się z nami pod nr tel. 17 854 20 40